Prohlášení o ochraně osobních údajů

1.     Název a adresa správce

Správcem, ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších národních zákonů o ochraně osobních údajů, jakož i ostatních předpisů na ochranu osobních údajů, je společnost:   Saubermacher Outsourcing d.o.o Hans-Roth-Straße 1 8073 Feldkirchen bei Graz Tel.: +43 59 800 7000 E-Mail: outsourcing@saubermacher.cz Internet: www.saubermacher-outsourcing.cz  

2.     Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Správcem jmenovaná pověřenkyně pro ochranu osobních údajů je k zastižení prostřednictvím následujících kontaktů:   Tel.: +420 271 737 967 E-mail: datenschutz@saubermacher.at  

3.     Všeobecné informace o zpracování dat

1.      Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů shromažďujeme a využíváme zásadně jen tehdy, když je to nezbytné k zajišťování funkčnosti webu, jakož i našeho obsahu a služeb. Shromažďování a využívání osobních dat našich uživatelů se běžně uskutečňuje jen na základě předchozího souhlasu uživatele. Výjimka platí v takových případech, kdy je ze skutkových důvodů nemožné vyžádat si předchozí souhlas a zpracování údajů je povoleno zákonnými předpisy.

2.      Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud ke zpracování osobních údajů obdržíme souhlas subjektu údajů, jako právní základ pro zpracování osobních údajů slouží článek 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR). Při zpracování osobních údajů sloužících k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako právní základ slouží článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR. To také platí pro zpracování dat, jež jsou nezbytná k realizaci opatření před uzavřením smlouvy. Pokud zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na náš podnik vztahuje, jako právní základ slouží článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR. V případě, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, jako právní základ slouží článek 6 odst. 1 písm. d) GDPR. Jestliže je zpracování nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů našeho podniku nebo třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy, základní práva a základní svobody subjektu údajů, jako právní základ pro zpracování dat slouží článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.      Výmaz dat a doba uložení

Osobní údaje subjektu údajů se vymažou nebo znepřístupní, jakmile pomine účel jejich uchovávání. Dále je možné data uchovávat, jestliže to předpokládá evropský nebo národní zákonodárce v unijních nařízeních, zákonech nebo dalších předpisech, které se na správce vztahují. Znepřístupnění nebo výmaz údajů se provede také tehdy, když uplyne doba uložení stanovená uvedenými normami, pokud další uchovávání dat není nezbytné pro uzavření smlouvy nebo její plnění.

4.     Poskytování služeb webové stránky a tvorba logovacích souborů

1.      Popis a rozsah zpracování dat

Při každé návštěvě naší internetové stránky si náš systém automatizovaně zaznamenává údaje a informace o systému počítače, který naše stránky navštívil. Přitom se shromažďují následující údaje:

 • Informace o typu internetového prohlížeče a použité verzi
 • Operační systém uživatele
 • Poskytovatel internetového připojení uživatele
 • Datum a přesný čas přístupu
 • Webové stránky, z nichž systém uživatele přichází na naši internetovou stránku
 • Webové stránky, které systém uživatele otevřel přes naši webovou stránku

Údaje se rovněž uchovávají v logovacích souborech našeho systému. To se netýká IP adres uživatele nebo jiných dat umožňujících přiřazování dat k uživateli. Tato data se neuchovávají společně s jinými osobními údaji uživatele.

2.      Právní základ pro zpracování dat

Právním základem pro přechodné uchovávání údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.      Účel zpracování dat

Data nám slouží k optimalizaci webové stránky a k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů. V tom spočívá také náš oprávněný zájem na zpracování dat podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4.      Doba uložení

Data se vymažou, jakmile přestanou být nezbytná k dosažení účelu jejich shromažďování. V případě shromažďování dat za účelem poskytování služeb webové stránky se to stane v okamžiku, kdy je příslušné sezení ukončeno.

5.      Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Shromažďování dat za účelem poskytování služeb webové stránky a uchovávání dat v logovacích souborech je zcela nezbytné pro provoz internetové stránky. Uživatel tudíž nemá možnost vznést námitku.

5.     Použití cookies

1.    Popis a rozsah zpracování dat

Naše webová stránka využívá cookies. Cookies jsou textové soubory uchovávané v internetovém prohlížeči, případně internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Jestliže uživatel navštíví webovou stránku, v jeho operačním systému se může uložit cookie. Tato cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků umožňující jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovné návštěvě webové stránky. Cookies, které se již nacházejí v počítači, lze kdykoliv vymazat. Příslušný postup najdete v nápovědě Vašeho internetového prohlížeče (v menu prohlížeče hledejte položku „Nápověda“).   Cookies používáme, abychom zvýšili uživatelskou přívětivost našeho webu. Některé prvky naší webové stránky vyžadují, aby používaný prohlížeč mohl být identifikován i po přechodu na jinou stránku.   V cookies jsou uchovávány a předávány následující údaje:

 • Jazyková nastavení
 • Funkce automatického dokončování u formulářových polí

  Kromě toho na naší webové stránce používáme cookies umožňující analýzu chování uživatele během surfování.     Tímto způsobem mohou být předávána následující data:

 • Vyhledávaná klíčová hesla
 • Četnost návštěv na stránkách
 • Využití funkcí webové stránky

Takto shromážděná data o uživateli se pseudonymizují prostřednictvím technických opatření. Proto již není možné přiřadit data ke konkrétnímu uživateli, který stránku navštívil. Data nejsou uchovávána společně s ostatními osobními údaji uživatelů. Při vstupu na naši webovou stránku jsou uživatelé informováni informačním bannerem o využití cookies k analytickým účelům a jsou odkazováni na toto Prohlášení o ochraně osobních údajů. V souvislosti s tím se také zobrazuje návod, jak lze v nastavení internetového prohlížeče zabránit ukládání cookies.

2.    Právní základ pro zpracování dat

Právním základem pro zpracování osobních údajů při využívání cookies je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.    Účel zpracování dat

Technicky nezbytné cookies využíváme, abychom uživateli usnadnili používání webových stránek. Některé funkce naší internetové stránky bychom nemohli nabídnout, kdybychom nepoužívali cookies. Pro tyto funkce je nezbytné opětovně identifikovat prohlížeč i po přechodu na jinou stránku. Cookies potřebujeme pro následující aplikace:

 • Převzetí jazykových nastavení
 • Sledování vyhledávaných klíčových slov

Uživatelská data shromážděná technicky nezbytnými cookies nepoužíváme k tvorbě uživatelských profilů.   Účelem využití analytických cookies je snaha o zvýšení kvality našeho webu a jeho obsahu. Díky analytickým cookies se dozvíme, jak je webová stránka využívána, a tak můžeme stále optimalizovat naši nabídku. Analytické cookies používáme k následujícím účelům:

 • Převzetí jazykových nastavení
 • Sledování vyhledávaných klíčových slov

  V těchto účelech též spočívá náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4.    Doba uložení, možnost vznést námitku a možnost odstranění

Cookies se ukládají v počítači uživatele a odtud jsou předávány naší stránce. Proto jako uživatel také máte plnou kontrolu nad využíváním cookies. Změnou nastavení Vašeho internetového prohlížeče můžete přenosy cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies lze kdykoliv vymazat. Může k tomu dojít také automatizovaně. Jestliže cookies pro naši webovou stránku budou deaktivovány, možná již nebude možné využívat všechny funkce webové stránky v plném rozsahu.

6.     Využití Google Analytics a Google Adwords

1.    Popis a rozsah zpracování dat

Pro zvýšení efektivnosti na naší internetové stránce využíváme služby Google Analytics, služby pro webovou analýzu provozovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory uchovávané na Vašem počítači, které umožňují analýzu Vašeho chování na webové stránce. Prostřednictvím cookie získané informace o Vašem chování na této webové stránce (včetně Vaší IP adresy) se přenášejí na server společnosti Google v USA a ukládají se tam. Aby byly chráněny osobní údaje uživatelů, data se anonymizují. Vaše IP adresa se proto přenáší až po této anonymizaci. Odpovídajícím nastavením Vašeho internetového prohlížeče můžete zabránit ukládání cookies; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě eventuálně nebude možné využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Navíc můžete zabránit, aby společnost Google shromažďovala data o Vašem chování na webové stránce (včetně Vaší IP adresy) získaná prostřednictvím cookie, jakož i zabránit zpracování těchto dat společností Google tím, že si v následujícím odkazu stáhnete plugin prohlížeče a nainstalujete jej: tools.google.com/dlpage/gaoptout Tato webová stránka používá cookies rovněž za tím účelem, aby návštěvníky někdy později oslovila online reklamou v rámci remarketingových kampaní reklamní sítě společnosti Google. Třetí poskytovatelé i Google využívají data cookies o návštěvě naší webové stránky a podle toho spouštějí remarketingové reklamy. Jako uživatel máte možnost deaktivovat cookies používané společností Google tím, že na adrese www.google.com/ads/preferences otevřete stránku určenou k deaktivaci služeb společnosti Google. V rámci registračního procesu se sbírají následující data:

 • Zašifrovaná IP adresa uživatele
 • Datum a přesný čas přístupu
 • Četnost návštěv na stránkách
 • Využití funkcí webové stránky
 • Operační systém uživatele
 • Poskytovatel internetového připojení uživatele
 • Datum a přesný čas přístupu
 • Webové stránky, z nichž systém uživatele přichází na naši internetovou stránku
 • Webové stránky, které systém uživatele otevřel přes naši webovou stránku
 • Použité operační systémy koncových zařízení
 • Věk, pohlaví, jazyky, zájmy, země původu

2.    Právní základ pro zpracování dat

Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem na zvyšování efektivnosti a na financování webové stránky ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.    Účel zpracování dat

Předávání anonymizované IP adresy firmě Google slouží ke zvyšování efektivnosti naší webové stránky a k souvisejícím anonymizovaným analýzám uživatelského chování, jakož i k financování této webové stránky.

4.    Doba uložení

Data se vymažou, jakmile přestanou být nezbytná k dosažení jejich účelu.

7.     Práva subjektu údajů

Jestliže se zpracovávají Vaše osobní údaje, jste subjektem údajů a náleží Vám následující práva vůči správci:

1.      Právo na informace

Můžete od správce požadovat potvrzení o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud k takovému zpracování dochází, můžete od správce požadovat následující informace: (1)       účely zpracování osobních údajů; (2)       kategorie zpracovávaných osobních údajů; (3)       příjemci event. kategorie příjemců, jimž byly nebo ještě mohou být poskytnuty Vaše osobní údaje; (4)       plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby; (5)       existence práva na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, práva na omezení zpracování správcem nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování; (6)       existence práva podat stížnost u dozorového úřadu; (7)       všechny dostupné informace o původu dat, pokud osobní údaje nejsou získávány od subjektu údajů; (8)       existence automatizovaného rozhodování včetně profilování podle článku 22 odst. 1 a 4 GDPR a – přinejmenším v těchto případech – smysluplné informace týkající se použité logiky, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů. Máte právo požadovat informaci o tom, zda Vaše osobní údaje budou předány do třetí země nebo nějaké mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požadovat, abyste v souvislosti s předáváním dat byli informováni o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR.

2.             Právo na opravu

Vůči správci máte právo na opravu a/nebo doplnění údajů za předpokladu, že zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, jsou nesprávné nebo neúplné. Správce provede opravu bezodkladně.

3.      Právo na omezení zpracování

Za následujících předpokladů můžete požadovat, aby bylo omezeno zpracování Vašich osobních údajů: (1)       jestliže popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; (2)       zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití; (3)       správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo (4)       pokud jste vznesl(a) námitku proti zpracování podle článku 21 odst. 1 GDPR a ještě není určeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi důvody. Pokud zpracování Vašich osobních údajů bylo omezeno, mohou být tato data – s výjimkou jejich uložení – zpracována pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu uplatnění, výkonu či obhajoby právních nároků anebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby anebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Pokud zpracování bylo omezeno podle výše uvedených předpokladů, budete správcem předem upozorněn(a) na to, že omezení zpracování bude zrušeno.

4.      Právo na výmaz

a)      Povinnost výmazu

Můžete od správce požadovat, aby bezodkladně vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a správce má povinnost tato data bezodkladně vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: (1)       Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány. (2)       odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje podle článku 6 odst. 1 písm. a) nebo článku 9 odst. 2 písm. a) GPDR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování. (3)       vznesete námitky proti zpracování podle článku 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování podle článku 21 odst. 2 GDPR. (4)       Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně. (5)       Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje. (6)       Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR.

b)             Informace třetím osobám

Jestliže správce zveřejnil Vaše osobní údaje a je povinen je vymazat podle článku 17 odst. 1 GDPR, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že jste je jako subjekt údajů požádal(a) o výmaz veškerých odkazů na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

c)      Výjimky

Právo na výmaz neexistuje, pokud je zpracování nezbytné (1)       pro výkon práva na svobodu projevu a informace; (2)       pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členských států, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen; (3)       z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s článkem 9 odst. 2 písm. h) a i) a článku 9 odst. 3 GDPR; (4)       pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s článkem 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v části a) znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování, nebo (5)       pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5.      Právo na informace

Jestliže jste vůči správci uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, správce je povinen všem příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, oznámit tuto opravu nebo výmaz dat nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo je to spojeno s nepřiměřenými náklady. Máte právo, aby Vás správce informoval o těchto příjemcích.

6.      Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste poskytl(a) správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, je-li to technicky možné. Mimoto máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu bránil správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, pokud (1)       zpracování je založeno na souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo článku 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a (2)       zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu tohoto práva máte dále právo, aby Vaše osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Práva a svobody jiných osob tím nesmí být nepříznivě dotčeny. Právo na přenositelnost údajů se neuplatní na zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

7.      Právo vznést námitku

Máte právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů uskutečňovaného na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR. Správce dále nezpracovává Vaše osobní údaje, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímé reklamy, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely takové reklamy; to platí též pro profilování, je-li spojeno s touto přímou reklamou. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímé reklamy, Vaše osobní údaje již nebudou pro tyto účely zpracovávány. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti – a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES – můžete uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky, u nichž se používají technické specifikace.

8.      Právo odvolat prohlášení o souhlasu se zpracováním údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svoje prohlášení o souhlasu se zpracováním údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování dat uskutečněného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

9.      Právo na stížnost u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR. Dozorový úřad, u něhož byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledku stížnosti včetně možnosti soudní ochrany dle článku 78 GDPR.