Impressum

Informační povinnost dle § 5 zákona o e-komerci, § 14 obchodního zákoníku, § 63 živnostenského řádu a informační povinnost dle § 25 zákona o sdělovacích prostředcích

Saubermacher Outsourcing GmbH
Europastraße 24
8330 Feldbach

Číslo obchodního rejstříku: 208237g
Obchodní rejstříkový soud Zemský soud pro věci občanskoprávní Graz
DIČ: ATU51875608

Poštovní adresa:
Saubermacher Outsourcing s.r.o.
Klimentská 52
110 00 Praha

tel.: +43 59800 7000
fax: +43 59800 7099
e-mail: outsourcing@saubermacher.at

Vedení firmy: Daniel Ramminger, Matej Blazevic

Předmět podnikání: Outsourcingové služby, odpadové hospodářství

Členství: Hospodářská komora Štýrsko, odborná skupina Likvidace odpadu a řízení zdrojů, zemský cech Chemické živnosti a čištění památníků, fasád a budov, odborné zastoupení Chemický průmysl, odborná skupina Poskytovatel komerčních služeb, odborná skupina Autodopravní živnosti osobními automobily, odborná skupina Volnočasové a sportovní podniky, zemská skupina Obchodování se stroji a technologiemi, odborná skupina Likvidace odpadu a řízení zdrojů

Profesní právo: Zákon o nakládání s odpady, živnostenský řád: www.ris.bka.gv.at

 

Zákonná oznámení

Copyright, ochranné známky a práva duševního vlastnictví

Veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem. Texty, obrázky, grafika, zvuk, animace a videa jsou chráněny autorským právem a dalšími ochrannými zákony. Obsah nesmí být pro komerční účely kopírován, distribuován, upravován nebo zpřístupňován třetím stranám. Jakékoli použití, zejména ukládání do databází, reprodukce, distribuce, zpracování a jakákoli forma komerčního využití, jakož i předání třetím osobám – i po částech nebo v přepracované podobě – ​​bez souhlasu provozovatele nebo autora je zakázáno.

Použití, dostupnost, vyloučení odpovědnosti

Používání těchto webových stránek je na vaše vlastní nebezpečí a riziko. Neneseme žádnou odpovědnost za stálou dostupnost ani za publikované články, nabídky, služby a servis z hlediska přesnosti, úplnosti a funkčnosti. Jakákoli odpovědnost za škody, které vzniknou přímo nebo nepřímo z používání těchto webových stránek, je vyloučena. Tyto webové stránky a související služby jsou provozovány s maximální péčí, spolehlivostí a dostupností. Z technických důvodů však není možné, aby tyto služby byly dostupné bez přerušení, aby byla vždy navázána požadovaná spojení nebo aby byla za všech okolností uchována uložená data. Nelze zaručit stálou dostupnost.

Odkazy

Při odkazování na jiné online nabídky nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, funkčnost a dostupnost odkazovaných webových stránek. Totéž platí i pro všechny další přímé nebo nepřímé odkazy nebo odkazy na externí internetové nabídky. Odkazy na tyto webové stránky jsou žádoucí, pokud jsou navrženy jako externí odkazy ve vlastním okně prohlížeče. Převzetí hlavního okna do rámečku tvůrce odkazu povoleno. Pokud webové stránky, na které jsme odkazovali, obsahují nezákonný obsah, dejte nám prosím vědět a odkaz bude poté okamžitě odstraněn.

Zdroje obrázků

Saubermacher – stock.adobe.com, Saubermacher