Waste Services

 
 
Veškeré nakládání s odpady. Odpadu se sice nelze vždy vyhnout, ale díky chytrým koncepcím ho lze využít k efektivnímu sběru a co nejlepší recyklaci. Převezmeme vaše kompletní nakládání s odpady, od vypracování individuální koncepce až po dokonale načasovanou realizaci, přizpůsobenou rytmu vaší produkce.
Jako 100% dceřiná firma společnosti Saubermacher Dienstleistungs AG máme interní nakládání s odpady v genech. Naše řešení jsou vždy ekologická, ekonomická a v souladu se zákony. Naši pracovníci sbírají odpad v místě jeho vzniku ve firmě. Pečlivé třídění a vysoké recyklační kvóty snižují náklady a vytvářejí další příjmy. Všechny procesy likvidace odpadu jsou neustále sledovány a optimalizovány. Navíc investujeme do vybavení pro sběr, třídění a recyklaci.
 Odpadová logistika
a speciální řešení


Poskytnutí personálu
a vybavení

Likvidace nebezpečného a jiného než nebezpečného odpadu


Ostatní
služby


Odpadová logistika
a speciální řešení
U vás vzniká odpad – a my se postaráme o inteligentní sběr, třídění, efektivní dopravu a správnou likvidaci. Pro speciální požadavky vám rádi navrhneme koncepci na míru, která vás zbaví jakéhokoli rizika a sníží vaše náklady.


Poskytnutí personálu
a vybavení
Zajistíme špičkově vyškolené pracovníky a správné vybavení. Přizpůsobíme se vašim potřebám a vyvineme řešení, která se bez problémů začlení do vašich firemních procesů. Už se nemusíte starat o odpad.

Likvidace nebezpečného a jiného než nebezpečného odpadu
Díky našemu know-how v oblasti nakládání s odpady je u nás veškerý nebezpečný a jiný než nebezpečný odpad v dobrých rukou. V úzké spolupráci s naší mateřskou společností Saubermacher Dienstleistungs AG se postaráme o správné nádoby a recyklační řešení.


Ostatní
služby
Do oblasti Waste Services často spadá celá řada dalších služeb. Naše firma Saubermacher Outsourcing najde ten nejúčinnější způsob, jak do pracovního postupu hladce začlenit další služby.

  • – likvidace spisů
  • – služba kurýra
  • – vyklízení
  • – hlídání parkoviště
  • – personální leasing
  • – změny sídla
  • – letní/zimní služba
 
Sbíráme, třídíme a dopravujeme odpad v areálu vaší firmy a zajistíme co nejlepší recyklaci. Díky efektivním celkovým koncepcím a cíleným investicím vám v této oblasti poskytneme to nejlepší.
 
 
Waste Services
480-x-340_Zitatbanner_-Waste-1
480-x-340_Zitatbanner_-Waste-2
Waste Services
 

Kontaktní formulář

 

 

    Prohlášení o ochraně osobních údajůPřečetl(a) jsem Prohlášení o ochraně osobních údajů, porozuměl(a) jsem mu a dávám výslovný souhlas se zpracováním mnou uvedených osobních údajů.