Logistics Services

 
 
Ve správný čas na správném místě. Zboží, materiály, polotovary a hotové výrobky, stejně jako pomocné a provozní látky – všechno ve správný čas na správném místě! A co nejhospodárněji. S naší profesionální podnikovou logistikou profitujete z nízkých nákladů na skladování při současně vysoké spolehlivosti zásobování. Více než 16 let zkušeností s logistickými úkoly svědčí o naší kompetenci a flexibilitě. A to nejlepší: Potenciální rizika vkládáte do našich rukou – protože my poskytujeme personál a vybavení, provádíme nezbytné investice a přebíráme odpovědnost za špičkové výsledky!

Logistika s plným servisem. Nabízíme vše, co souvisí s interní podnikovou logistikou: Od skladového hospodářství až po dopravu včetně dodávek Just in Time a logistiky nebezpečného zboží až po řízení skladu včetně přípravy relevantních ukazatelů a kontrol kvality. U nás dostanete vše z jedné ruky: od komplexního balíčku až po flexibilní a kdykoliv dostupné individuální služby. Příklady osvědčených postupů založené na našich zkušenostech a na míru přizpůsobená řešení založená na vašich požadavcích, to je recept pro efektivní podnikovou logistiku. Pomůžeme vám při optimalizaci vašeho řetězce tvorby hodnot zkušenostmi, flexibilitou, efektivitou a (digitální) inovací.
 

 

Řízení skladu

Skladové hospodářství

Výrobní logistika

Interní doprava

Ostatní služby

Řízení skladu
 • -kontroly kvality
 • -inventura a odpovědnost za zásoby
 • -záznamy množství a statistiky
 • -vlastní fakturace
 • -systémy ukazatelů a výkazů
 • - plná odpovědnost za spolehlivost zásobování
 • -odpovědnost za relevantní bezpečnostní aspekty

Skladové hospodářství
 • – nakládka a vykládka
 • – koordinace přijatých a odeslaných dodávek
 • – logistika prázdných obalů (třídění, čištění, správa)
 • – vychystávání
 • – dělení na frakce a přebalování

Výrobní logistika
 • – dodávky Just in Time nebo Just in Sequence
 • – kanbanové dodávky
 • – interní pohyby zboží včetně konceptů vedení tras
 • – logistika nebezpečného zboží

Interní doprava
 • – doprava velkých dílů
 • – propojení externích a interních skladů
 • – poštovní služby
 • – doprava ad hoc

Ostatní služby
Do oblasti Logistic Services často spadá celá řada dalších služeb. Naše firma Saubermacher Outsourcing najde ten nejúčinnější způsob, jak do pracovního postupu hladce integrovat další služby.

 • – likvidace spisů
 • – služba kurýra
 • – vyklízení
 • – hlídání parkoviště
 • – personální leasing
 • – změny sídla
 • – letní/zimní služba
 
 
Mnohé firmy si zajišťují interní podnikovou logistiku sami. To často vede k vyšší struktuře nákladů v důsledku nadbytku pracovníků, investic a výdajů na inventuru a úbytky na skladu. Zbavíme vás všech těchto okrajových činností a budete profitovat z našeho know-how a našich zkušeností!
 
 
Logistics Services
480-x-340_Zitatbanner_Logistic-1
480-x-340_Zitatbanner_Logistic-2
Logistics Services
 

Kontaktní formulář

 

 

  Prohlášení o ochraně osobních údajůPřečetl(a) jsem Prohlášení o ochraně osobních údajů, porozuměl(a) jsem mu a dávám výslovný souhlas se zpracováním mnou uvedených osobních údajů.